Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder for personer som ønsker å søke på en stilling i Vianor AS.

Ved å sende en søknad til den utlyste stillingen, samtykker du til at Vianor AS behandler dine personopplysninger i samsvar med denne personvernerklæringen.

Generelt

Vianor AS er behandlingsansvarlig i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. Dine personopplysninger behandles med sikte på å administrere og legge til rette for rekruttering av ansatte til vår virksomhet.

Innsamling av personopplysninger

Vianor AS er ansvarlig for behandling av personopplysningene du bidrar med eller for de personopplysningene vi ellers samler inn.

Vi samler inn personopplysninger om deg når du sender en søknad gjennom karrieresiden eller på annen måte legger til personopplysninger om deg selv personlig eller ved å bruke en tredjepart, for eksempel LinkedIn.

Personopplysninger

For å kunne skape en best mulig opplevelse under og etter rekrutteringsprosessen, er det viktig for oss å kunne prosessere og lagre dine data.

De behandlede personopplysningene deles også med kunder (kunder av Vianor AB og datterselskaper).

Vi behandler og lagrer følgende data:

Noen kontroller, for eksempel bakgrunnssjekker og tester, kan inneholde sensitive personopplysninger. For disse sjekkene vil du gi et særskilt samtykke før de gjennomføres.

 

Hvorfor behandler vi opplysningene dine?

Vianor AS behandler kun personopplysninger som er nødvendige for å gjennomføre rekrutteringsprosessen. Dette gjelder også sensitive personopplysninger. Personopplysninger behandles kun for de formål som er beskrevet i denne personvernerklæringen. Vianor AS behandler dine personopplysninger for å:

Samtykke fra den registrerte

Du samtykker i behandlingen av dine personopplysninger med behandlingsansvarliges formål om å administrere rekruttering. Du samtykker i at personopplysninger samles inn når du sender en søknad gjennom tjenesten, og legger til personopplysninger om deg selv personlig eller ved å bruke en tredjepart som LinkedIn.

Du samtykker også til at vi samler inn offentlig tilgjengelig informasjon om deg og sammenstiller disse til bruk for rekrutteringsformål.

Som søker samtykker du i at personopplysninger som samles inn i henhold til og hvor lenge personopplysningene behandles.

Du har rett til når som helst å trekke tilbake samtykket ditt ved å kontakte oss ved å bruke kontaktinformasjonen som er angitt i disse retningslinjene.

Lagring

De personopplysningene som samles inn lagres og behandles innen EU/EØS.

Hvor lenge personopplysningene behandles

Så lenge du ikke skriftlig motsetter deg behandling av dine personopplysninger vil personopplysningene bli lagret og behandlet av oss så lenge vi anser det nødvendig for formålene som er angitt ovenfor. Vær oppmerksom på at en jobbsøknad kan være av interesse for framtidig rekruttering, og for det formålet kan vi lagre personopplysningene dine så lenge det anses som interessant for potensiell rekrutteringer.

Ved opphør av samtykke beholder vi dataene dine i to år fra siste søknadsdato som bevis på en rettferdig rekrutteringsprosess i samsvar med anbefalingene og direktivene fra Likestillings- og diskrimineringsombudets, hvoretter personopplysningene dine er anonymisert og alle data som identifiserer deg blir slettet.

Dine rettigheter  

Som bruker har du rett til å be om informasjon om personopplysningene som behandles av oss ved å varsle oss skriftlig ved å benytte kontaktinformasjonen. Du har rett til en kopi av de behandlede personopplysningene som tilhører deg gratis. Du har også rett til å kreve sletting eller begrensning av behandlingen, og retten til å protestere mot behandling basert på legitim interesse under visse omstendigheter.

Under visse omstendigheter har du rett til å overføre dine personopplysninger (dataportabilitet), noe som betyr retten til å innhente dine personopplysninger og overføre dem til en annen behandlingsansvarlig, så lenge dette ikke påvirker andres rettigheter og friheter negativt.

Sikkerhet

Vi prioriterer personvern og jobber derfor aktivt for å sikre at personopplysningene dine behandles med største forsiktighet. Vi tar de skritt som med rimelighet kan være nødvendig for å sikre at personopplysningene dine behandles sikkert og i samsvar med denne personvernerklæringen og GDPR.

Overføring av informasjon over internett og mobilnettverk kan imidlertid aldri gjøres uten risiko, og det er derfor all overføring skjer på egen risiko. Det er viktig at du også tar ansvar for å sikre at dataene dine er beskyttet. Det er din virksomhet å sikre at innloggingsdetaljene dine holdes hemmelige.

Overføring av personopplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke selge eller overføre dine personopplysninger til tredjeparter.

Vi kan likevel komme til å overføre dine personopplysninger til våre leverandører og underleverandører, i deres rolle som databehandlere og underbehandlere, i henhold til våre instruksjoner, for levering av tjenester. Det kan også hende at vi må opplysningene dine om det i henhold til lov kreves av myndighetene.

Vi overfører bare personopplysningene dine til tredjeparter som vi har tillit til og har avtaler om behandling av personopplysninger med.

Aggregerte data

Vi kan dele aggregert informasjon (ikke-identifiserbare personopplysninger) med tredjeparter. I et slikt tilfelle er den aggregerte informasjonen samlet inn fra informasjon samlet inn gjennom, og kan for eksempel bestå av statistikk om, internettrafikk eller geografisk plassering. Aggregert informasjon inneholder ingen informasjon som kan avledes fra en bestemt person og utgjør dermed ikke personopplysninger.

Cookies (Informasjonskapsler)

Når du navigerer på nettstedet, lagres informasjon om bruken gjennom Cookies. Cookies er passive tekstfiler som lagres av nettleseren på enheten din, for eksempel datamaskinen, mobilen eller nettbrettet, når du navigerer. Vi bruker Cookies for å lette din bruk av tjenestene våre og for å samle inn informasjon som statistikk om hvordan du fant veien hit. Dette gjøres med sikte på å sikre, vedlikeholde og forbedre nettstedet og tjenestene våre.

Du kan når som helst nekte bruk av Cookies ved å endre innstillingene på enheten din.

Endringer i personvernerklæring

Vianor AS forbeholder seg retten til å revidere personvernreglene. Hvis vi gjør endringer i personvernerklæringen, vil vi publisere disse på Vianor AS sine nettsider. Du anbefales derfor å lese denne personvernerklæringen regelmessig for å rette oppmerksomheten mot eventuelle endringer. Hvis vi endrer personvernerklæringen på en måte som er vesentlig forskjellig fra det som ble oppgitt da samtykket ditt ble samlet inn, vil vi varsle deg om disse endringene og om nødvendig be deg om å samtykke til Vianor AS sin behandling av personopplysninger på nytt.

Kontakt

For spørsmål, ytterligere informasjon om vår håndtering av personopplysninger eller for å kontakte oss i andre saker, vennligst bruk følgende kontaktinformasjon: anne.schoyen@vianor.com